Waterbehandeling in ziekenhuizen

We lichten hier kort de waterbehandeling die door ons voorzien wordt op de site van het AZ Maria Middelares in Gent toe. North Star beschikt over heel wat expertise wat de specifieke noden van zorginstellingen in het algemeen, en ziekenhuizen in het bijzonder betreft.

 

Waterbehandeling in ziekenhuizen

1. Voorfiltering en ontharding

De eerste maar stap van de waterbehandeling in het ziekenhuis is een voorfiltratie. Er wordt veel gevoelinge apparatuur ingeschakeld, en zo is deze alvast beschermd tegen eventuele onzuiverheden. Er werd een inox filter met een maaswijdte van 100µm of 0,1mm geïnstalleerd, die automatisch op tijd en op drukverschil gaat spoelen. De filter reinigt zichzelf dus periodiek, maar ook wanneer er een te groot drukverschil voor en na de filter gemeten wordt - dit betekent dat er te veel vuil inzit. 

Voor elk van de drie gebouwen van het ziekenhuis is een NSI duplex ontharder met 2” klep voorzien. Deze ontharders zijn in parallelle configuratie geschakeld, zo kan het gevraagde piekdebiet steeds geleverd worden. Verder bepaalt de ontharder automatisch zijn maximale zoutefficiëntie, in functie van het waterverbruik.

Omgekeerde osmose in het ziekenhuis maria middelares in gent

2. Omgekeerde osmose

Het specialistenwerk is vooral terug te vinden bij het water dat voor de sterilisatie nodig is, dus het water dat gebruikt wordt om de instrumenten na operaties te steriliseren. Hier is gekozen voor een redundante 2-traps omgekeerde osmose of RO (van Reversed Osmosis). We werken dus in 2 trappen of fases, waarbij het water dat geproduceerd wordt in trap 1 verder behandeld gaat worden in trap 2 om zo een nog zuiverder resultaat te verkrijgen.

Het woord “redundant” wil zeggen dat er twee afzonderlijke RO-toestellen zijn in trap 1, die om beurten gaan werken. Zo kunnen eventuele pannes altijd opgevangen worden. Meer nog, zelfs als de RO in trap 2 zou uitvallen, kunnen de RO-toestellen van trap 1 ook in twee trappen geschakeld worden.

De tweede trap in dit proces is eigenlijk geen “klassieke” omgekeerde osmose, maar een EDI-toestel. Dit toestel werkt ook op basis van een membraantechnologie, maar het water dat hierdoor geproduceerd wordt, haalt een geleidbaarheid die lager is dan 0,5 µS/cm2.

De output van deze 2-traps omgekeerde osmose komt terecht in een buffervat van 10.000 liter, om het onvermijdelijke drukverlies na een behandeling met omgekeerde osmose op te vangen. Om dit buffervat absoluut bacterievrij te houden, pompt een roestvrijstalen circulatiepomp het water continu langs een UV-filter, die alle mogelijke bacteriën onmiddellijk vernietigt.

waterbehandeling in het ziekenhuis maria middelares in gent

3. De details die echt het verschil maken

Tussen de 2 trappen van de omgekeerde osmose wordt een pH-correctie gedaan om het water pH neutraal te maken. Leidingwater is namelijk nooit pH neutraal, en de verwijdering van restmineralen via RO kan er mogelijk toe leiden dat het water licht corrosief wordt. Dit moet absoluut vermeden worden.

Als laatste back-up wordt het water nog door een tank met mixed bed harsen gestuurd, die op hun beurt de laatste restmineralen uit het water halen. In het geval van een stroomonderbreking of panne kunnen deze harsen ook kortstondig de functie van de omgekeerde osmose overnemen.

Er staan meerdere mixed bed tanks klaar in redundantie, zodat er onderling snel gewisseld kan worden wanneer een tank verzadigd is.

Wij kiezen ervoor om mixed bed harsen niet te regenereren. Dit proces is erg moeilijk, vraagt veel schadelijke chemicaliën, en kan alleen door een gespecialiseerde firma uitgevoerd worden. Het is eenvoudiger om de mixed bed harsen te vervangen, dus de tanks worden gewoon met nieuwe harsen gevuld. De technische dienst van het ziekenhuis kan dit zelf. 

Contacteer ons voor meer informatie!

Ik ben:
Mijn gegevens mogen doorgegeven worden aan een vakman in mijn buurt