Voorwaarden STAR programma

Bij uw deelname en uw gespaarde punten voor het STAR programma horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten, en wat wij van u verwachten.

 

Wie kan deelnemen?

 • Dit programma is exclusief bedoeld voor vakmannen / loodgieters/ installateurs van de North Star ontharders. North Star behoud zich steeds het recht om vakmannen / loodgieters / installateurs te weigeren.
 • Uw deelname aan het STAR programma is vrijblijvend.

 

Waarde van STAR punten

 • STAR programma punten zijn niet in geldwaarde uit te drukken
 • U kunt uw gespaarde STAR programma punten niet inwisselen voor geld noch om te wisselen voor andere zaken dan gedefinieerd in het programma
 • STAR programma punten kunnen onderling niet ingewisseld worden. STAR punten van verschillende leden kunnen nooit bij elkaar opgeteld worden, deze zijn specifiek gekoppeld aan elk lid 
 • Het STAR programma is dynamisch van opzet. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor u STAR punten ontvangt kunnen wijzigen.
 • Wij mogen het aanbod van pakketten die met STAR programma punten verkrijgbaar zijn op elk moment wijzigen, net als het aantal in te wisselen STAR punten.

 

Toekennen van STAR punten

 • Het aantal STAR punten dat u ontvangt voor een bepaalde aankoop wordt door North STAR Belgium bepaald.
 • Wanneer een door u aangevraagde opstart van een aangekochte huishoudelijke waterverzachter uitgevoerd is, ontvangt u 100 punten.

 

Besteden van STAR punten

 • U kiest een pakket uit de Star programma lijst, die u vindt via deze link.
 • U betaalt uw bestelling door middel van een éénmalige afboeking van uw STAR programma punten.
 • U gaat door het bestellen van een pakket uit de STAR programma lijst ook akkoord met de leveringsvoorwaarden.

 

Stopzetten of vervallen van het STAR programma (niet limitatieve lijst)

 • Uw STAR punten vervallen direct nadat u uw account opzegt
 • North Star Belgium mag het STAR programma op elk moment stopzetten zonder informatie vooraf.
 • Zowel wij als u kunnen op elk moment stoppen met uw deelname aan het STAR programma.
 • Uw STAR punten vervallen 18 maanden na uw laatste opstartaanvraag.

 

Wij kunnen uw deelname per direct stopzetten als u (niet limitatieve lijst):

 • Bedrog pleegt of misbruik maakt van het STAR programma.
 • De verkregen producten doorverkoopt voor commerciële doeleinden.
 • Onvolledige of onjuiste informatie geeft.
 • Zich niet houdt aan de voorwaarden.
 • Schade veroorzaakt aan ons of de deelnemende bedrijven.

 

Over deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden mogen op elk moment gewijzigd worden, zonder kennisgeving. 
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf september 2019.